Kadra Pedagogiczna

Urszula Orzechowska - wicedyrektor szkoły
 1. Bartold Katarzyna - wychowawca klasy 0D
 2. Bekier Marta - wychowawca klasy 1E
 3. Bielat Magdalena - psycholog szkolny
 4. Bielecka Dorota - nauczyciel wspomagający 
 5. Chciałowska Zofia - wychowawca klasy 0C
 6. Czerniewska Karolina - nauczyciel wspomagający
 7. Dzik Dorota - wychowawca klasy 0A
 8. Gazda Grażyna  - wychowawca klasy 1F
 9. Jackowska Anna  - wychowawca klasy 1D
 10. Jakoniuk Monika  - nauczyciel wspomagający
 11. Kaczmarczyk Ewa - religia kl.1
 12. Koczorowska  Marzena - wychowawca klasy 0B
 13. Kozyra Agnieszka - wychowawca klasy 0C
 14. Kruszewska Grażyna - pedagog szkolny
 15. Krzyżanek Barbara -  nauczyciel wspomagający
 16. Majchrzak Monika - wychowawca klasy 0A
 17. Misiun Agnieszka -  nauczyciel wspomagający
 18. Motyczyńska Aleksandra - wychowawca klasy 0D
 19. Mucha Sylwia - logopeda
 20. Niedek Dorotawychowawca klasy 0B
 21. Nikodym Paweł - język angielski klasy 0 i 1
 22. Pieńkosz Robert - korektywa
 23. Pokropińska Monika - wychowawca klasy 1C
 24. Rudnicka Renata - wychowawca klasy 1B
 25. Sutkowska Sylwia - wychowawca klasy 1A
 26. Wojciuk Jolanta - nauczyciel wspomagający
 27. Wójcik Anita – religia klasy 0
 28. Wójcikowski Artur - etyka